Projekt „Zober ma von“ alebo nekonečné možnosti edukácie vonku

 

Keď sa dospelých opýtame na to, aké sú ich najkrajšie spomienky z detstva, najčastejšie sa týkajú vymýšľania rôznych zábav a pestiev vonku. Mnohí odpovedia: „nemali sme tablety a telefóny a ani sme ich nepotrebovali. Stačila nám lopta, pár papekov a hlavne dobrí kamaráti.“

 

Pobyt vonku či v prírode sa väčšinou spája so spontánnymi aktivitami, ale nemusí to byť vždy tak. Formou najrozmanitejších hrových aktivít sa totiž môže realizovať aj „outdorová edukácia“ obsahujúca prvky výchovy vzdelávania a výcviku. Jej realizovaním si deti nielen utvárajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné zručnosti a zároveň posilňujú svoj imunitný systém. Otvorený priestor vzbudzuje u detí pocit slobody, vnútorného sebauspokojenia a šťastia. Outdorová edukácia prispieva k tomu, že deti sú motivovanejšie k učeniu, nastávajú pozitívne zmeny v ich správaní sa, sú úspešnejšie.

 

Outdorové vyučovanie sa do povedomia slovenských materských škôl dostalo v roku 2012, keď pätica škôl v Londýne oslavovala Deň prázdnej triedy založený Annou Portch. Po troch rokoch bolo do tejto kampane zapojených už 600 škôl z 50 krajín. V roku 2016 sa kampaň premenovala na Deň vyučovania v prírode, do ktorej sa následne zapojilo viac ako 2 milióny detí zo 100 krajín.

 

Tento rok sa do kampane pridáva aj Slovensko, ktorého impulzom bol projekt „Take me out“ realizovaný občianskym združením INAK. Slovensko sa tým pripojilo k medzinárodnej kampani, ktorej cieľom bolo zobrať čo najviac detí von, do prírodného prostredia, kde sa môžu učiť a hrať. Netreba však ísť hneď do lesa, či na túru, ale využívať aj zelený školský dvor, či blízky park. A zároveň môže slúžiť ako impulz k tomu, aby sme čo najviac času trávili vonku. Deň vyučovania v prírode pripadol na 1. november, Slovensko si z dôvodu sviatku posunulo tento dátum na 8. 11. 2018.

 

A keďže naša škôlka na ulici M. R. Štefánika 908/40 sa pýši titulom Zelená škola, nemohli sme sa nezapojiť do tohto environmentálneho projektu. Deti zo Srdiečkovej triedy sa 8. 11. 2018 vybrali na Mlynský kopec. Ich cieľom bolo nájsť strom, ktorý si „osvoja“ a budú ho počas celého roku navštevovať. Budú ho pozorovať a zaznamenávať si jeho premeny v priebehu roka. Vybrali si čerešňu, ktorú začali pozorovať z väčšej vzdialenosti. Pomocou ďalekohľadu pozorovali, čo korunu stromu niekto obýva. Zaznamenali si, akú má strom korunu, pozorovali kôru, listy, zisťovali či sa v ňom nachádzajú dutiny. Odmerali hrúbku kmeňa a odhadli jeho výšku. Podľa vyrytej pôdy zistili že v blízkosti žije krtko, na koreňoch rastú huby a kmeň stromu chráni šípová ruža. Listy zo stromu už boli opadané, ale korunu stromu zdobili pavučinky utkané pavúkmi žijúcimi na čerešni. Aby sa pri nasledujúcej návšteve stromu deťom poznatky z vychádzky lepšie vynárali v pamäti, všetky pozorovania si zdokumentovali pomocou fotoaparátu. Vychádzku ukončili hrami na ježka a na medveďa. Deti boli také zaujaté, že aj z okien svojich domov či bytov pozorovali ich čerešňu rastúcu na kopci.

 

Deti z triedy Maťka a Klinčeka poňali týždeň učenia sa vonku trochu inak. Nakoľko naša materská škola momentálne v rámci plnenia úloh Zelenej školy plní ciele zamerané na obstarávanie potravín, zamerali sa na oboznamovanie detí o pôvode potravín, o vplyvoch kupovania potravín z dovozu na životné prostredie. Predposledný októbrový týždeň venovali učeniu sa o ovocí a zelenine dopestovaných u nás ale aj dovezených zo zahraničia. Počas vychádzky na miestny trh a do obchodu si deti do pripravených hárkov zapisovali ceny toho istého ovocia kupovaného na trhu (nášho) a v obchode (väčšinou dovezeného). V triede zistenia prepísali na veľký hárok a porovnávali ceny a zároveň uvažovali aj o tom, prečo je mrkva na trhu lacnejšia ako v obchode a kde sa ju teda oplatí kúpiť. Zároveň spoznávali aj niektoré exotické druhy ovocia a zeleniny. Zdôvodňovali, prečo tunajšie ovocie ako napríklad jablká, hrušky, hrozno sú sladšie a šťavnatejšie ako tie dovezené, ktoré dozrievali v kamiónoch počas dovozu na Slovensko. Zamýšľali sa nad tým, prečo niektoré druhy ovocia sa v obchode nachádzali a na trhu nie. Počas tohto týždňa absolvovali aj dve poldenné vychádzky do blízkeho lesa, kde zbierali mach, konáriky a prírodniny na tvorivé popoludnie s rodičmi. Počas tvorivého dopoludnia pripravovali pohostenie z lokálnych potravín pre poobedňajšiu návštevu- pre rodičov, starých rodičov, súrodencov... V ponuke boli vajíčková a bryndzová pomazánka, bylinkové čaje a ovocie a zelenina prinesené rovno zo záhrad. S prichádzajúcimi hosťami deti tvorili les, zvieratá, vtáčiky, povyrezávali tekvice. Na konci tohto príjemného dňa bola chodba pred triedou vysvietená vyrezávanými tekvičkami. Tento týždeň ukončili návštevou starej Detvy, kde pozorovali záhrady a v praxi overovali výhody doma dopestovaných jabĺčok- šťavnatosť a rýchla dostupnosť.

 

 FOTOALBUM 

 

 

Text: Zuzana Slemenská, Iveta Marcineková

Foto: Jana Fašangová